kamer voor ambulante dagbehandeling bij changes ggz

Ambulante dagbehandeling Breda

Tijdens het intakegesprek kan blijken dat ambulante dagbehandelingen het meest geschikt is voor jou. Deze behandelingen bieden wij aan voor zowel verslavingen als eetstoornissen. Tijdens deze intensieve behandeling kun je thuis blijven wonen en indien mogelijk blijven werken en/of studeren. Hierdoor kan er gewerkt worden aan je probleem met minimale verstoring van je dagelijkse leven. Deze behandeling kan dienen als primaire behandeling of als vervolg op klinische behandeling.

De ambulante dagbehandeling duurt 12 weken en vindt plaats op werkdagen van 9.00-17.00 uur op onze behandellocatie in Breda. Je volgt een intensief traject, bestaande uit groepssessies en individuele therapie. Wil je meer informatie of aanmelden voor deze behandeling? Neem dan contact met ons op.

kamer voor ambulante dagbehandeling bij changes ggz

Ambulante dagbehandeling

Breda

Locatie:

Hoge Mosten 64, Verdieping 3

4822 NH Breda

Tel: 088 242 64 37