Verwijzers

Om in behandeling Changes GGZ te gaan bij Changes GGZ, kan een huisarts jou doorverwijzen. Changes GGZ biedt behandelingen voor verslaving en eetstoornissen, zoals in de DSM 5 beschreven. Voor een klinische behandeling dien je 18 jaar of ouder te zijn.

Doorverwijzen vanuit ZorgDomein

Sinds 29 juli 2019 is Changes GGZ beschikbaar binnen het systeem van ZorgDomein.

U kunt als huisarts direct naar ons verwijzen vanuit ZorgDomein.

Contra-indicaties:

*Onder welke gevallen kan er niet door verwezen worden.

 • Actieve psychose;
 • Manische episode;
 • Ernstige suïcidaliteit of suïcidale plannen;
 • Een IQ lager dan 80;
 • Ernstig ondergewicht (geen afkapwaarde BMI, kritieke BMI is > 14, dit wordt individueel beoordeeld;
 • Somatische risico’s die een meer medische setting vereisen (ziekenhuisopname);
 • Afwezigheid van motivatie voor herstel.
Eetstoornis

Laatste update: 22/10/2021
 • Intake binnen 2 weken
 • Ambulante behandeling 4 maanden
 • Klinische behandeling 2 weken wachttijd (na goedkeuring aanmelding en akkoord zorgverzekeraar)
Verslaving

Laatste update: 22/10/2021
 • Intake binnen 2 weken
 • Ambulante behandeling 4 maanden wachttijd
 • Klinische behandeling geen wachttijd

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je contact opnemen met ons, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).