Wachttijden

Eetstoornis

Laatste update: 18/01/2022
  • Intake binnen 2 weken
  • Ambulante behandeling 5 maanden
  • Klinische behandeling 4 weken wachttijd (na goedkeuring aanmelding en akkoord zorgverzekeraar)
Verslaving

Laatste update: 18/01/2022
  • Intake binnen 2 weken
  • Ambulante behandeling 4 maanden wachttijd
  • Klinische behandeling geen wachttijd

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je contact opnemen met ons, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).