Zijn jullie onderdeel van GGZ?

Is er een crisisdienst aanwezig?

Is een opname in Nederland ook mogelijk?

Hoelang duurt een behandeling?

Wanneer moet ik mijn ticketkosten betalen?

Als ik mijn behandeling verbreek krijg ik de gemaakte ticketkosten dan terug?