Klachtencommissie

De medewerkers van Changes GGZ doen hun uiterste best om je goede zorg en hulp te bieden. Mocht het zo zijn dat je achteraf niet volledig tevreden bent over de behandeling, dan kun je ons dit laten weten.

In eerste instantie kun je je klacht bespreken met uw behandelaar. Hij/zij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen om de oorzaak van je klacht met je te bespreken. Als je behandelaar niet weet dat je ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen om je klacht op te lossen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.

Wanneer je er samen met je behandelaar niet uit bent gekomen, kun je je klacht met een brief voorleggen aan de klachtenfunctionaris van Changes GGZ. Deze brief kun je sturen naar klachten@changesggz.nl. Mocht je een papieren brief willen insturen, dan kan dit naar Stichting Changes GGZ t.a.v. de Klachtenfunctionaris, Ulvenhoutselaan 79 4834MD Breda.

Nadat de klachtenfunctionaris de klacht heeft ontvangen, ontvang je binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Er wordt gestreefd om binnen 4 weken een inhoudelijke reactie te geven.

Wanneer je klacht ondanks de inspanningen van de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid in behandeling is genomen, kun je contact opnemen met de geschillencommissie. Je zorgaanbieder heeft voor het behandelen van klachten een overeenkomst gesloten met Stichting geschillencommissie EZa. Dit is een onafhankelijke professionele organisatie die namens je zorgverlener klachten in behandeling neemt. De klachtenfunctionaris zal je informeren over de procedure.