Klachtenregeling

De medewerkers van Changes GGZ doen hun uiterste best om je goede zorg en hulp te bieden. Mocht het zo zijn dat je achteraf niet volledig tevreden bent over de behandeling, dan kun je ons dit laten weten.

In eerste instantie kun je je klacht bespreken met je behandelaar. Hij of zij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen om de oorzaak van je klacht met je te bespreken. Als je behandelaar niet weet dat je ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen om je klacht op te lossen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.

Indienen van een klacht

Wanneer je er samen met je behandelaar niet uit bent gekomen, kun je je klacht met een brief voorleggen aan de klachtenfunctionaris van Changes GGZ. Een vertegenwoordiger of naaste van jou kan dit ook doen. Deze brief kun je sturen naar klachten@changesggz.nl. Wil je liever een papieren brief sturen? Verzend deze dan naar Stichting Changes GGZ t.a.v. de Klachtenfunctionaris, Ulvenhoutselaan 79, 4834 MD Breda.

Werkwijze

Als je je klacht hebt ingediend, kun je het volgende verwachten.

  1. De klachtenfunctionaris registreert de datum van ontvangst van de klacht en maakt een dossier aan.
  2. Binnen 5 werkdagen ontvang je een schriftelijke ontvangstbevestiging per e-mail. Reageer je niet binnen 2 weken, dan wordt je klacht als ingetrokken beschouwd. Je kan je klacht later altijd nog opnieuw indienen.
  3. De klachtenfunctionaris streeft ernaar binnen 4 weken een inhoudelijke reactie te geven. Dit proces kan er per klacht anders uitzien maar is altijd in overeenstemming met deze regeling, de Wkkgz (Wet kwalitiet, klachten en geschillen zorg), AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en overige toepasselijke regels per klacht.
  4. In dit proces functioneert de klachtenfunctionaris als bemiddelaar. Deze is onpartijdig en doet dus geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Soms verloopt het contact schriftelijk, soms wordt ook nog telefonisch contact met je opgenomen. De klachtenfunctionaris is erop gericht om jou als klager te horen. Altijd zoekt de klachtenfunctionaris naar een goede manier om met jou en Changes GGZ tot een oplossing voor jouw klacht te komen.
  5. Als de klacht door tussenkomst van de klachtenfunctionaris naar jouw tevredenheid wordt opgelost, bevestigt de klachtenfunctionaris dit schriftelijk per e-mail.
  6. Als verwacht wordt dat de klacht niet binnen 6 weken na ontvangst van de klacht is ingetrokken of opgelost, kan de termijn in goed overleg verlengd worden. De klachtenfunctionaris deelt dat dan mee aan jou als klager en de aangeklaagde.

Geschillencommissie

Wanneer je klacht ondanks de inspanningen van de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid in behandeling is genomen, kun je contact opnemen met de geschillencommissie. Changes GGZ heeft voor het behandelen van klachten een overeenkomst gesloten met De Geschillencommissie Zorg. Dit is een onafhankelijke professionele organisatie die jouw klacht verder in behandeling kan nemen. De klachtenfunctionaris zal je informeren over de procedure.