24/7 Telefonisch bereikbaar hoofdkantoor 088 242 6437

Veel gestelde vragen

Changes GGZ

Wij zijn een zelfstandig initiatief dat specialistische geestelijke gezondheidszorg (S)(GGZ) levert voor verslavingsproblematiek en geen onderdeel is van de reguliere GGZ of andere verslavingszorginstellingen.

Binnen Changes GGZ is er geen eigen crisisdienst aanwezig. Bij telefonisch contact zal er worden gekeken naar een mogelijke oplossing. In de meeste gevallen zullen wij je verwijzen naar de huisarts.

Als uit het intakegesprek blijkt dat kliniekopname het beste bij jou past, dan bieden we klinische behandelingen aan in onze eigen kliniek in Halsteren, Noord-Brabant of in Zuid-Afrika.

De duur van de behandeling is afhankelijk van het traject dat zal worden ingezet. Een klinische behandeling duurt gemiddeld 6 tot 9 weken en onze ambulante dagbehandeling heeft de duur van 12 weken. De nabehandeling bestaat uit wekelijkse groepssessies die een dagdeel omvatten voor de duur van 12 weken.

Ticketkosten dienen voorafgaand aan vertrek te zijn voldaan.

De ticketkosten zijn in alle gevallen voor eigen rekening. Wanneer de behandeling voortijdig wordt afgebroken zullen deze dus niet komen te vervallen of worden teruggestort.

De eerste 10 dagen is het niet toegestaan om te telefoneren. Na deze 10 dagen kun je meermaals per week contact opnemen via de telefoon van Changes GGZ. Mobiele telefoons, laptops, tablets en andere elektronische apparaten, die verbinding kunnen maken met internet, zijn niet toegestaan.

  1. Cliënten onder de 18 jaar (voor de klinische behandeling)
  2. Cliënten waarbij de psychiatrische problematiek op de voorgrond staat zoals schizofrenie, actuele psychotische klachten en actuele suïcidaliteit.
  3. Cliënten met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid.
  4. Cliënten met een gestoorde agressieregulatie met dreigend of daadwerkelijk gewelddadig gedrag.
  5. Afwezigheid van motivatie.

Changes GGZ biedt Tweedelijns Specialistische geestelijke gezondheidszorg, dit valt binnen het basispakket. Het door de zorgverzekeraar vastgestelde eigen risico zal, mits deze nog niet gebruikt is, door de cliënt voldaan moeten worden. Bij een klinische behandeling in Zuid-Afrika zullen de ticket kosten voor eigen rekening komen. In sommige gevallen vragen wij een eigen bijdrage voor de klinische behandeling voor Eetstoornissen, dit is afhankelijk van de door uw gekozen polis en de hoogte van de machtiging die wordt afgegeven door de zorgverzekeraar. U wordt vooraf geïnformeerd over de hoogte van de eigen bijdrage.

Wanneer je een geldige basisverzekering en een verwijsbrief van de huisarts hebt kan er een intake worden ingepland. Gedurende de intake zal bepaald worden of je met je hulpvraag bij Changes GGZ op de juiste plek bent. Belangrijk hierbij is dat je hoofdproblematiek verslaving of een eetstoornis is.