Voor welke medische toepassingen wordt ketamine gebruikt?

Ketamine wordt in de medische wereld nog steeds toegepast, met name bij kinderen en ouderen. Dit omdat ketamine, in tegenstelling tot andere verdovende middelen, een aanzienlijk minder onderdrukkende werking heeft op de ademhaling. Om eventuele hallucinogene bijwerkingen te voorkomen of te onderdrukken wordt ketamine bij medische toepassingen vaak toegediend in combinatie met benzodiazepine.

Sinds 2000 wordt onderzoek gedaan naar ketamine voor het behandelen van depressie. Die onderzoeken zijn veelbelovend; bij een groot deel van de proefpersonen was uitzonderlijk snel een antidepressieve werking waar te nemen, vele malen sneller dan bij conventionele antidepressiva. Ketamine blijkt ook goede resultaten te hebben bij de behandeling van posttraumatische stressstoornissen (PTSS) en andere stemmingsstoornissen. Het is echter niet verantwoord om zelf te gaan experimenteren met ketamine als behandeling van depressie of andere stoornissen. Dit moet altijd onder professionele begeleiding gebeuren.

In de diergeneeskunde maakt men nu doorgaans gebruik van ketaval: een combinatie van ketamine, benzodiazepine en diazepam.