VEEL GESTELDE VRAGEN

Wanneer je een geldige basisverzekering en een verwijsbrief van de huisarts hebt kan er een intake worden ingepland. Gedurende de intake zal bepaald worden of je met je hulpvraag bij Changes GGZ op de juiste plek bent. Belangrijk hierbij is dat je hoofdproblematiek verslaving of een eetstoornis is.

Changes GGZ biedt Tweedelijns Specialistische geestelijke gezondheidszorg, dit valt binnen het basispakket. Het door de zorgverzekeraar vastgestelde eigen risico zal, mits deze nog niet gebruikt is, door de cliënt voldaan moeten worden. Bij een klinische behandeling in Zuid-Afrika zullen de ticket kosten voor eigen rekening komen. In sommige gevallen vragen wij een eigen bijdrage voor de klinische behandeling voor Eetstoornissen, dit is afhankelijk van de door uw gekozen polis en de hoogte van de machtiging die wordt afgegeven door de zorgverzekeraar. U wordt vooraf geïnformeerd over de hoogte van de eigen bijdrage.

  1. Cliënten onder de 18 jaar (voor de klinische behandeling)
  2. Cliënten waarbij de psychiatrische problematiek op de voorgrond staat zoals schizofrenie, actuele psychotische klachen en actuele suïcidaliteit.
  3. Cliënten met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid.
  4. Cliënten met een gestoorde agressieregulatie met dreigend of daadwerkelijk gewelddadig gedrag.
  5. Afwezigheid van motivatie.

De eerste 10 dagen is het niet toegestaan om te telefoneren. Na deze 10 dagen kun je meermaals per week contact opnemen via de telefoon van Changes GGZ. Mobiele telefoons, laptops, tablets en andere elektronische apparaten, die verbinding kunnen maken met internet, zijn niet toegestaan.

De ticketkosten zijn in alle gevallen voor eigen rekening. Wanneer de behandeling voortijdig wordt afgebroken zullen deze dus niet komen te vervallen of worden teruggestort.

Ticketkosten dienen voorafgaand aan vertrek te zijn voldaan.

De duur van de behandeling is afhankelijk van het traject dat zal worden ingezet. Een klinische behandeling duurt gemiddeld 6 tot 9 weken en onze ambulante dagbehandeling heeft de duur van 12 weken. De nabehandeling bestaat uit wekelijkse groepssessies die een dagdeel omvatten voor de duur van 12 weken.

De opnames vinden alleen plaats in onze kliniek in Zuid-Afrika. Een opname in Nederland behoort dus nog niet tot de mogelijkheden. Wanneer er eerst een detoxificatieopname zal moeten plaatsvinden dan is deze wel in Nederland. Dit is niet bij ons maar bij onze partnerkliniek.

Binnen Changes GGZ is er geen eigen crisisdienst aanwezig. Bij telefonisch contact zal er worden gekeken naar een mogelijke oplossing. In de meeste gevallen zullen wij je verwijzen naar de huisarts.

Wij zijn een zelfstandig initiatief dat specialistische geestelijke gezondheidszorg (S)(GGZ) levert voor verslavingsproblematiek en geen onderdeel is van de reguliere GGZ of andere verslavingszorginstellingen.

MEER WETEN OF AFSPRAAK MAKEN?

Stel hieronder je vraag, maak een afspraak voor intake of vrijblijvend kennismakingsgesprek

Voer onderstaande code in:
captcha

* Ik geef toestemming voor het verwerken van de gegevens in dit formulier ten behoeve van het afhandelen van mijn vraag/verzoek.