De eeuwige strijd tussen arts en eetstoornis

Raportage door: Georgia Oost
Hogeschool Utrecht

Het is de ziekte die de meeste slachtoffers maakt, maar ook het meeste onbegrip krijgt. Hoe komt het dat eetstoornissen nog steeds zo een lastig begrip zijn in de medische wereld?

Twaalf vrouwen verzamelen zich langzaam in een kleine ruimte. Iedereen zoekt een plek en zodra dat is gevonden, worden notitieboekjes en pennen tevoorschijn gehaald. Hier en daar vult wat geroezemoes de ruimte met af en toe een schaterlach meteen gevolgd door een hand voor de mond. Patricia Bos (46), oprichtster van organisatie Buro Puur, kijkt met een tevreden blik door de ruimte, voordat ze haar handen ineenslaat en in één klap alle vrouwen stil weet te krijgen. “Laten we beginnen.”

Vandaag volgen medewerkers van zorginstelling Changes GGZ in Breda een training in het behandelen van mensen die lijden aan een eetstoornis. Organisatie Buro Puur, opgericht door Patricia Bos, traint hen. Buro Puur werkt samen met ervaringsdeskundigen die allen op hun eigen manier kunnen uitleggen hoe een eetstoornis hun leven heeft beïnvloed en hoe je hier het beste mee kan omgaan. Samen met medewerkers Joyce van der Bijl, Suzan en stagiaire Linda hoopt ze aan zowel professionals, ouders én leerlingen duidelijk te maken dat een eetstoornis niet alleen over eten gaat. “Wacht niet totdat je merkt dat iemand om jou heen niet meer eet, of erg veel afvalt. Al bij karakteristieken als perfectionisme, faalangst en de behoefte om mensen te pleasen is het verstandig een gesprek met iemand aan te gaan.”

Changes GGZ is een zorginstelling die mensen met zowel verslavingen als eetstoornissen behandelt. Vaak is de behandeling van eetstoornissen nog een onderwerp van discussie onder zowel patiëntenverenigingen als organisaties die eetstoornissen behandelen en onderzoeken. Een groeiend probleem is dat huisartsen eetstoornissen vaak niet op tijd herkennen, terwijl de signalen vaak al ver van tevoren duidelijk zijn. Afgelopen jaren is bekend geworden dat patiënten met een eetstoornis ook steeds jonger lijken te worden. Hoe gaan therapeuten hier dan mee om?

Patricia, Suzan, Joyce en Linda gaan allemaal naast elkaar staan en kijken de medewerkers aan. Om een beeld te schetsen over de leefwereld van iemand met een eetstoornis, vertellen ze allen kleine trucjes die zij toepasten toen zij een eetstoornis hadden. Trucjes om af te vallen, of om ervoor te zorgen dat het niet op zou vallen als je te dun was. Suzan neemt een diepe zucht en begint als eerste te praten. Ze kijkt alle medewerkers indringend doch lief aan. “Als ik naar therapie ging, kleedde ik mij zo dun mogelijk aan en ging ik vervolgens bij een open raam zitten, in de hoop dat ik door de kou meer calorieën zou verbranden. Op andere momenten deed ik juist ook wat wijdere kleren aan, zodat mensen niet zouden zien hoe dun ik eigenlijk was.” Schokkende verhalen komen één voor één  naar buiten, af en toe blikken van herkenning onder de ervaringsdeskundigen, vaak aangegrepen expressies namens de medewerkers.

Suzan heeft acht jaar lang een eetstoornis gehad, eerst vanaf haar twaalfde anorexia, daarna ontwikkelde ze rond haar zestiende boulimia. “Mijn ouders hadden wel langer door dat er iets aan de hand was. Op een gegeven moment sleepte mijn moeder mij mee naar de huisarts, met de boodschap ‘mijn kind is ongelukkig en ik weet niet waarom’. Ik was toen al wel wat afgevallen, dus mijn moeder liet het woord eetstoornis wel vallen. De huisarts zette me op de weegschaal en zei dat ik net geen ondergewicht had, dus dan zou ik geen eetstoornis hebben. Daarna werd ik weer naar huis gestuurd. Vanaf toen ging het eigenlijk alleen maar bergafwaarts.”

“De huisarts zette mij op de weegschaal en zei dat ik net geen ondergewicht had, dus dan zou ik geen eetstoornis hebben.”
Suzan

De huisarts zette mij op de weegschaal en zei dat ik net geen ondergewicht had, dus dan zou ik geen eetstoornis hebben. – Suzan

Uit onderzoek van het Nederlands Eetstoornis Register blijkt dat van   alle patiënten met een eetstoornis maar 3% die diagnose van een huisarts heeft gekregen. Bij 63% van de gevallen wordt de diagnose vastgesteld door een specialist, maar dan moet de patiënt wel worden doorgestuurd door de huisarts.

Buro Puur probeert dat aan te pakken door zowel folders, kaarten en boekjes te schrijven over het op tijd herkennen van een eetstoornis. “Wij hebben een signalenkaart ontwikkeld voor huisartsen waarin alle signalen van eetstoornissen duidelijk worden aangegeven, hier worden zowel karakteristieken als triggers aangegeven. Het gaat namelijk niet alleen om eten, er schuilt veel meer achter.”

“Voor mijn ouders was het lastig, omdat zij zich machteloos voelden. Ze zagen hoe hun eigen dochter zich naar de vernieling hielp. Mijn moeder zei een keer, “Als moeder is het eerste wat je doet je kind te eten geven. Het moment dat je kind dat dan niet meer wilt is erg moeilijk als ouder zijnde, want je wilt je kind niet verliezen.” Dat raakte mij. Het moment dat ik me zelf realiseerde dat er iets fout was, was op school. Ik zat in de natuurkundeles en we moesten een toets maken, maar door mijn ondergewicht kon ik mij niet meer concentreren. Ik probeerde af te kijken bij iemand naast me, maar mijn docent zag dat. Hij hurkte naast me en zei “Suzan, als het je niet meer lukt dan begrijp ik dat.” Die opmerking heeft mij toen zo geraakt, dat ik voor het eerst na de toets huilend boven mijn blaadje schreef ‘ik heb een eetstoornis.’ Dat was voor mij de eerste keer dat ik het erkende. Vlak daarna werd ik opgenomen in het ziekenhuis.”

Naast het overdragen van theorie en kennis, wordt ook uitgelegd wat goede gesprekstechnieken zijn voor het praten met iemand die een eetstoornis heeft. Hoewel dit erg belangrijk is voor therapeuten om te kunnen, zodra het tijdens de training geoefend wordt, hangt er toch een vorm van spanning in de lucht. Bijna een soort ongemak – dit is het moment dat wij moeten laten zien hoe wij iemand met een eetstoornis aanspreken. Gelukkig weten de medewerkers van Buro Puur zo een heftige oefening wel op een luchtige manier uit te oefenen. Linda heeft dit ook samen met wat medewerkers van GGZ Changes geoefend. “Ik kan echt teruggaan naar hoe ik was als veertienjarig meisje, zo onzeker en verdrietig. Alles wat ik toen voelde kan ik nu weer voelen. Maar zodra iemand me terugneemt naar de realiteit, is dat meteen ook weer weg. Ik kan het direct weer van mijzelf afslaan.

Patricia staat op, pakt een stoel en zet deze voorzichtig in het midden. Het is nu aan Suzan. Ze staat op, loopt naar het midden en gaat zitten. Van de sterke, volwassen vrouw die zij de hele dag al was, verandert ze plotseling in een verlegen, onzeker jong meisje. Haar armen slaat ze over elkaar, haar ogen slaan schuw naar beneden en haar voeten schuifelt ze onder haar stoel. Af en toe valt er een pluk haar voor haar gezicht, maar ze doet geen moeite om deze achter haar oren te schuiven. Patricia blijft staan en kijkt iedereen één voor één indringend aan. “Jullie mogen allemaal maximaal twee vragen stellen, daarna gaan we door naar de volgende. Probeer Suzan aan het praten te krijgen, vraag iets waarvan je denkt dat je het normaal gesproken nooit zou vragen: test nieuwe technieken uit.

Zodra iemand me terugneemt naar de realiteit, is dat meteen ook weer weg. Ik kan het direct van mijzelf afslaan. – Linda

We zijn hier om te leren.” Iedereen kijkt eerst nog ongemakkelijk, bijna een beetje nerveus. De kamer is gevuld met therapeuten, psychologen en deskundigen, maar plotseling lijkt het alsof iedereen op de eerste werkdag is.

De eerste psycholoog is aan de beurt. Langzaam leunt ze voorover, zoekend naar de ogen van Suzan. Ze vouwt haar handen ineen en begint langzaam met praten. “Zeg, Suzan. Wat vind je ervan dat je hier bent?” Suzan mompelt iets wat bijna onverstaanbaar is maar wat lijkt op een ‘weet ik niet’. Het lijkt bijna als er ook echt een twaalfjarig meisje op de stoel zit, in het midden van alle therapeuten en specialisten. Geen een beweging of opmerking die ze maakt, verraad haar echte leeftijd. Zelfs de manier waarop ze oogcontact maakt met de therapeut die haar aanspreekt, heeft iets weg van een verlegen jong meisje. Het heeft duidelijk effect op iedereen om haar heen. Af en toe, tussen de vragen door, valt er een stilte die iedereen om zijn keel grijpt. Aan de geconcentreerde, serieuze blikken is te zien hoe er wordt nagedacht over de volgende vraag, een vraag die haar niet nóg verlegener maakt; maar juist een die haar meer laat praten. “Suzan, heb jij knuffels in jouw kamer?” Het valt stil en iedereen kijkt afwachtend naar haar gezicht, in de hoop haar ogen te vangen. Een klein lachje verschijnt op haar gezicht en ze heft haar hoofd. “Ja, dat heb ik.” “Kan je mij wat vertellen over jouw favoriete knuffel?” Het lijkt te werken, langzaam speelt iedereen op dit soort onderwerpen in. Je merkt dat Suzan zichzelf langzaam meer openstelt.

Iedereen staat langzaam op en werpt nog een bestuderende blik rond in de kamer. De sfeer in de ruimte lijkt anders, zelfverzekerder. Er zijn ontroerende verhalen verteld, eerlijke bekentenissen naar buiten gekomen en af en toe wat tranen gedeeld. De vermoeiende gezichten van zowel de medewerkers van GGZ als de teamleden van Buro Puur tonen aan dat het wel tijd is om naar huis te gaan. Tips worden verwisseld en aantekeningen doorgegeven, terwijl iedereen rustig de kamer verlaat. Ook Patricia, Joyce, Suzan en Linda kijken elkaar trots aan. Woorden zijn niet meer nodig, er is vandaag al genoeg gezegd.

Bron: http://mynews.hu.nl/georgia-oost/2017/11/03/behandeling-anorexia/

Tijd voor een nieuwe koers

We bieden ambulante en klinische behandelingen aan voor eetstoornissen. Al onze behandelingen staan in het teken van een gelijkwaardige en persoonlijke aanpak en vinden plaats op kleinschalige, huiselijke locaties.

Interessant?

Deel dit bericht

De schokkende waarheid achter een eetstoornis

Wist je dat wereldwijd zo’n dertig miljoen mensen kampen met een eetstoornis? In Nederland zijn dat er zo’n 220.000. Het hebben van een eetstoornis is geen keuze, maar een ziekte die biologisch wordt beïnvloed. De gevolgen van een eetstoornis zijn groot, niet alleen psychisch maar ook lichamelijk. We beschrijven op deze pagina een aantal schokkende waarheden achter een eetstoornis.

Wist je dat wereldwijd zo’n dertig miljoen mensen kampen met een eetstoornis? In Nederland zijn dat er zo’n 220.000. Het hebben van een eetstoornis is geen keuze, maar een ziekte die biologisch wordt beïnvloed. De gevolgen van een eetstoornis zijn groot, niet alleen psychisch maar ook lichamelijk. We beschrijven op deze pagina een aantal schokkende waarheden achter een eetstoornis.

Wat is een eetstoornis?

Een eetstoornis is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door verstoord eetgedrag. Je hebt eetstoornissen waarbij je zo min mogelijk eet, maar ook eetstoornissen waarbij je juist heel erg veel eet. Welke eetstoornis je ook hebt, de obsessie voor eten en gewicht staat centraal. Eetstoornissen worden nogal vaak onderschat door de buitenwereld. Dit komt voornamelijk door gebrek aan kennis. De waarheid is dat eetstoornissen levensgevaarlijk zijn.

 

Schokkende waarheden achter een eetstoornis

Gelukkig worden de gevaren van een eetstoornis steeds meer bekend en herkend men steeds beter de symptomen. Toch is een eetstoornis nog steeds een veel voorkomende ziekte in Nederland. Hieronder een aantal schokkende waarheden achter een eetstoornis.

1. Meer dan 100.000 meisjes tussen de leeftijd 12 en 18 jaar kampt met een eetstoornis. Officieel zijn er in Nederland 5.600 anorexiapatiënten. Jaarlijks komen daar 1.300, vooral jonge meisjes, bij.

2. Van alle psychische stoornissen hebben eetstoornissen het hoogste sterftecijfer. Met name anorexia en boulimia maken dodelijke slachtoffers. Bijna vier procent van de mensen die lijden aan een van deze eetstoornissen overlijdt. Dat kan komen door uitdroging, gebrek aan voedingsstoffen, maar ook door zelfmoord.

3. Eetstoornissen duren gemiddeld 6-7 jaar, met een spreiding van een half jaar tot een tiental jaren. De weg naar genezing is vaak lang, vooral omdat men pas na een lange tijd erkent dat ze een eetstoornis hebben.

4. Ongeveer 50% van de patiënten met een eetstoornis herstelt volledig, 30% verbetert gedeeltelijk en 20% herstelt niet.

5. De kans op een terugval bij een eetstoornis is aanzienlijk. Bij 1 op de 4 mensen wordt de ziekte chronisch. Maar volledig herstel van een eetstoornis is mogelijk! Belangrijk is dat een eetstoornis tijdig wordt herkend en behandeld.

6. Eetstoornissen komen vaker voor bij vrouwen (95%) dan bij mannen.

7. Een eetstoornis heeft psychische én lichamelijke gevolgen, zoals depressie, maag-darmklachten, eenzaamheid en chronische vermoeidheid.

Interessant?

Deel dit bericht

Hulp bij een eetstoornis

Slechts 1 op de 10 mensen met een eetstoornis laat zich helpen. We begrijpen heel goed dat het een grote stap is om te erkennen dat je een eetstoornis hebt. Maar om ervoor te zorgen dat je volledig herstelt van een eetstoornis, raden we je aan om professionele hulp te zoeken.

Bij Changes GGZ bieden wij professionele behandelingen aan voor diverse eetstoornissen door middel van ambulante dagbehandeling of kliniekopname. Tijdens het intakegesprek bepalen we samen welke vorm van behandelingen het beste bij jouw situatie past. In onze kliniek in Halsteren bieden we je alle mogelijkheden om met professionals te werken aan jouw herstel.

Eetstoorniskliniek Halsteren

Opening nieuwe eetstoorniskliniek in Halsteren

Changes GGZ opent in augustus 2020 een eigen eetstoorniskliniek in Halsteren, Noord Brabant. Deze nieuwe locatie is gelegen in een groene omgeving, is volledig gemoderniseerd en voldoet aan alle wensen voor een eetstoorniskliniek.

Bij Changes GGZ was het voorheen mogelijk om voor eetstoornissen ambulante dagbehandeling te krijgen in Breda en klinische behandeling in onze kliniek in Zuid Afrika. Met deze nieuwe locatie in Halsteren bieden wij ook de mogelijkheid voor mensen met een eetstoornis om klinische behandeling te krijgen in Nederland. Samen bouwen we hier verder aan duurzaam herstel van onze cliënten en het varen van een nieuwe koers.

Bekijk onze vacatures

Voor onze nieuwe locatie in Halsteren zoeken we nog versterking van ons team. Wil jij werken in een enthousiast en kundig team waarbij we werken aan langdurig herstel voor onze cliënten? Bekijk dan snel onze vacatures.

Tijd voor een nieuwe koers

We bieden ambulante en klinische behandelingen aan voor verslaving en eetstoornissen. Al onze behandelingen staan in het teken van een gelijkwaardige en persoonlijke aanpak en vinden plaats op kleinschalige, huiselijke locaties.

Interessant?

Deel dit bericht

Belang van systeemtherapie bij een eetstoornis

Een eetstoornis heb je nooit alleen, het heeft altijd impact op je omgeving. Daarom vinden wij het belangrijk dat directe naasten ook worden betrokken bij de behandeling. Changes GGZ maakt bij haar behandelingen voor verslavingen of eetstoornissen ook gebruik van systeemtherapie.

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat familieleden, vrienden of collega’s ook worden betrokken bij de therapie.

Directe naasten hebben vaak ook veel vragen over de verslaving of eetstoornis.

Systeemtherapie bestaat uit individuele gesprekken en familieavonden. Tijdens de systeemtherapie is er veel aandacht voor de onderlinge relatie en de verbetering hiervan. Directe naasten hebben vaak ook veel vragen over de verslaving of eetstoornis. Systeemtherapie wordt bij zowel ambulante dagbehandeling als kliniekopname toegepast.

Hoe werkt systeemtherapie bij een eetstoornis behandeling?

Een eetstoornis staat nooit op zichzelf. Bij systeemtherapie verdiepen we ons in de onderliggende problematiek van de eetstoornis. We bespreken welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op de eetstoornis en op alle betrokken.

Tijdens familieavonden en individuele gesprekken helpen we familie, partners of vrienden om onder andere de eetstoornis en de effecten hiervan beter te begrijpen. Daarnaast heeft systeemtherapie als doel het ondersteunen in het doorbreken van ongezonde patronen en het creëren van gezonde relaties.

Hoe lang duurt systeemtherapie?

Hoe lang systeemtherapie duurt is afhankelijk van je behandelplan. Dit is voor iedereen anders. Na het intakegesprek wordt er samen met jou bepaald hoeveel gesprekken er met systeemtherapie nodig zijn.

Tijd voor een nieuwe koers

We bieden ambulante en klinische behandelingen aan voor eetstoornissen. Al onze behandelingen staan in het teken van een gelijkwaardige en persoonlijke aanpak en vinden plaats op kleinschalige, huiselijke locaties.

Interessant?

Deel dit bericht

Anorexia: wanneer is een kliniekopname nodig?

Wanneer je de hele dag obsessief bezig bent met eten en je gewicht, kan het zijn dat je anorexia nervosa hebt. De gevolgen van anorexia zijn zowel lichamelijk als psychisch, en ook sociaal isolement ligt op de loer. Anorexia geeft veel lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid en lusteloosheid, maar heeft ook een enorme aanslag op de mentale gezondheid. Van alle psychiatrische aandoeningen sterven de meeste mensen aan de gevolgen van deze eetstoornis. Maar wanneer is kliniekopname noodzakelijk?

Anorexia nervosa

De letterlijke definitie van anorexia nervosa is een ‘gebrek aan eetlust door een psychische oorzaak’. Changes GGZ denkt echter dat deze definitie niet klopt. Mensen met anorexia hebben wel eetlust, maar willen dit gevoel juist onderdrukken. Als je anorexia nervosa hebt, dan heb je een obsessie voor alles wat met je gewicht, lichaamsomvang en eten te maken heeft.

Er is een toekomst zonder anorexia mogelijk, waarbij de meeste lichamelijke klachten genezen.

Mensen met deze eetstoornis eten extreem weinig waardoor ze afvallen en veel gewicht verliezen. Mensen met anorexia denken vaak negatief over zichzelf en hebben weinig zelfvertrouwen. Ondanks dat ze afvallen blijven ze zichzelf als te dik zien. Anorexia komt zowel voor bij mannen als vrouwen.

Symptomen van anorexia

Anorexia kent vele symptomen waaronder een allesoverheersende angst om aan te komen. Voedselinname wordt zoveel mogelijk beperkt en gecontroleerd en bij elke hap worden de calorieën geteld. In de spiegel je jezelf dikker dan je in werkelijkheid bent en ondanks dat mensen zeggen dat je niet meer moet afvallen vind jij dat je dunner moet zijn. Er heerst een bewegingsdrang, er wordt vaak ook meer dan gemiddeld veel gesport en bewogen. Voedselinname wordt soms gecompenseerd door te braken en/of laxeermiddelen te gebruiken en het lichaamsgewicht is veelal lager dan gezond is. Andere lichamelijke gevolgen zijn maag- en darmproblemen, uitputting, geïrriteerde slokdarm, keel en klieren, flauwvallen, botontkalking, uitblijvende menstruatie of bij mannen impotentieproblemen.

Changes GGZ anorexia kliniek

Een eetstoornis bepaalt je leven en is levensbedreigend. Het overwinnen van anorexia is niet gemakkelijk. Daarbij is hulp nodig vanuit de omgeving maar ook begeleiding van ervaringsdeskundigen.  Omdat elke situatie anders is wordt er bij Changes GGZ voor iedereen een persoonlijk plan van aanpak gemaakt. Changes GGZ biedt als enige zorginstelling in Nederland, in samenwerking met Montrose Manor, een behandeling voor eetstoornissen aan. Een kliniekopname duurt 57 dagen. Een intensief traject bestaande uit groepssessies en individuele therapie geleid door specialisten op het gebied van verslaving of eetstoornissen. Onze unieke evidence based behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie, schematherapie, psycho-educatie, en systeemtherapie. De theorie van het 12 stappen model is geïntegreerd in onze therapieën. Welke behandeling het beste is hangt af van de ernst en aard van de eerstoornis en wordt samen bepaald.

Er is een toekomst zonder anorexia mogelijk, waarbij de meeste lichamelijke klachten genezen. Een gezond gewicht zorgt ervoor dat het lichaam zich weer kan herstellen.

Tijd voor een nieuwe koers

We bieden ambulante en klinische behandelingen aan voor eetstoornissen. Al onze behandelingen staan in het teken van een gelijkwaardige en persoonlijke aanpak en vinden plaats op kleinschalige, huiselijke locaties.

Interessant?

Deel dit bericht

Boulimia nervosa: Wat zijn de kenmerken?

Boulimia nervosa, voor de meeste mensen gewoon bekend als ‘boulimia’, is een van de meest bekende eetstoornissen. Boulimia nervosa betekent letterlijk ‘honger hebben als een rund door een psychische oorzaak’. Dit klopt gedeeltelijk, bij boulimia zijn het vooral de ongecontroleerde en snelle eetbuien die centraal staan, óók als die persoon geen honger heeft. De eetbuien bestaan uit korte periodes van ongeveer twee uur waarin er buitengewone hoeveelheden voedsel wordt gegeten. Je hebt het idee niet meer te kunnen stoppen en proeft nog nauwelijks wat je eet. Om niet aan te komen, compenseer je de eetbuien door braken, laxeren, vasten of extreem veel sporten. De gezondheidsrisico’s van boulimia worden nogal eens onderschat, maar boulimia is een zeer ernstige ziekte met grote lichamelijke en sociale gevolgen.

Het herkennen van boulimia

Het herkennen van boulimia is niet eenvoudig, omdat de kenmerken makkelijk te verbergen zijn. Wanneer je boulimia hebt, ontken je vaak voor jezelf dat je dit hebt. Dit kan zijn omdat je je schaamt of je hebt het idee dat anderen je niet begrijpen. Daar komt ook bij dat de symptomen van boulimia niet altijd zichtbaar zijn.

Wanneer je boulimia hebt, ontken je vaak voor jezelf dat je dit hebt.

Ten eerste vinden de eetbuien vaak stiekem plaats waardoor naasten dit nooit te zien krijgen. Ten tweede doe je er alles aan om gewichtstoename te voorkomen. Aan de buitenkant is dan ook niet te zien dat iemand een eetstoornis heeft. In de meeste gevallen heb je een normaal postuur en in gezelschap eet je niet opvallend veel of weinig.

Toch zijn er een aantal kenmerken waaraan je boulimia kunt herkennen. Als je boulimia hebt:

 • zonder je je vaak af na de maaltijd;
 • ben je vaak vermoeid en heb je het vaak koud;
 • trek je je steeds meer terug, terwijl dit voorheen anders was;
 • schaam je je voor je eetgedrag en voor je lichaam
 • voel je je eenzaam, doordat je de eetbuien geheim probeert te houden.

Lichamelijke kenmerken

 • Je slokdarm en klieren zijn beschadigd door het braken.
 • Je hebt bloeduitstortinkjes in het gezicht en geïrriteerde mondhoeken.
 • Je tandglazuur is aangetast door het maagzuur (door het braken).
 • Je hebt maag- en darmproblemen; verstoppingen, diarree en/of uitdroging.
 • Je hebt een tekort aan ijzer (bloedarmoede), zout (uitdroging), vitamines en eiwitten.
 • Je hebt een tekort aan kalium; dit kan leiden tot hartritmestoornissen en beschadiging van de nieren.
 • Je bent onregelmatig ongesteld of je wordt helemaal niet meer ongesteld.

Geestelijke kenmerken

 • Je hebt een laag zelfbeeld en je bent onzeker: het zelfbeeld wordt in dit geval voor een groot deel bepaald door zorgen over gewicht en figuur.
 • Je bent ontevreden over het gewicht.
 • Je raakt sociaal geïsoleerd; door geheimhouding van de eetstoornis.
 • Je hebt negatieve gedachten en mogelijk te maken met depressies.
 • Je ervaart veel gevoelens als schaamte, verdriet en eenzaamheid die door de eetbuien worden veroorzaakt.

Hulp bij boulimia

Vermoed je dat je boulimia hebt? Neem jezelf en de eetstoornis serieus. Boulimia verdwijnt zelden vanzelf en de gevolgen zijn groot. Maar met de juiste hulp is een toekomst zonder boulimia mogelijk. Wist je dat er zo’n 22.000 mensen in Nederland lijden aan boulimia? Je staat er dus niet alleen voor.

Tijd voor een nieuwe koers

Wij bieden als enige zorginstelling in Nederland een behandeling voor eetstoornissen in samenwerking met Montrose Manor. Montrose Manor is een gespecialiseerde kliniek in Zuid-Afrika. Zij richten zich uitsluitend op de uitgebreide behandeling van ernstige en blijvende eetstoornissen. Wil je meer weten over de behandelingen of wil je je graag aanmelden?

Interessant?

Deel dit bericht