Wat doet coke met je lichaam?

Wat is cocaïne?

Cocaïne is een wit, kristalachtig poeder en wordt gemaakt uit de bladeren van de cocaplant. Cocaïne staat ook wel bekend onder de namen coke, sos, sosa en wit. Coke wordt meestal gesnoven maar kan na bewerking ook worden gerookt of geïnjecteerd in je lichaam.

Is cocaïne verslavend?

Door de krachtige werking van cocaïne op het beloningscircuit is cocaïne een zeer verslavend middel. Er bestaat vooral risico op geestelijke afhankelijkheid. Wat coke ook met je lichaam doet, lichamelijke afhankelijkheid komt niet of nauwelijks voor.

Zeker mensen die van nature onzeker zijn of een laag zelfbeeld hebben zijn extra kwetsbaar voor de verslavende effecten van cocaïne.

Aangezien cocaïne een gevoel van euforie, energie en zelfvertrouwen veroorzaakt die slechts korte tijd aanhoudt (ongeveer 30 minuten) zijn personen die cocaïne gebruiken genegen om telkens weer opnieuw cocaïne te gebruiken om het ‘ goede gevoel’ weer terug te krijgen. Zeker mensen die van nature onzeker zijn of een laag zelfbeeld hebben zijn extra kwetsbaar voor de verslavende effecten van cocaïne.

Coke, dit doet het met je lichaam

De geestelijke afhankelijkheid is dus groot, het heeft dus een groot effect op je karakter. Maar wat doet het met je lichaam? Cocaïne werkt als stimulerend middel en zorgt voor een versnelde hartslag en ademhaling, vernauwing van bloedvaten (waardoor hogere bloeddruk), minder eetlust en een toename van het uithoudingsvermogen. Daarnaast heeft coke een lokaal verdovende werking en kan bij hoge doseringen de lichaamstemperatuur toenemen. Sommige mensen ervaren een stimulering van de blaas waardoor men vaker moet urineren. Coke doet dus wel degelijk iets met je lichaam.

Is coke gevaarlijk voor je?

Cocaïne is een gevaarlijk middel vanwege de lichamelijke en geestelijke effecten. Cocaïne kan schadelijk zijn voor je lichaam, waaronder aan het hartvaatstelsel door bovengenoemde werking (bloedvaten vernauwen, stijging bloeddruk) die uiteindelijk aanleiding kunnen geven tot fatale hartritmestoornissen of hersenbloedingen.

Een ander, meer onschuldige, uitwerking van cocaïne is een ontsteking van de bloedvaatjes in je neus die aanleiding kunnen geven tot chronische verkoudheid maar ook gaten in de neustussenschotje kunnen veroorzaken.

Cocaïne kan lustopwekkend zijn en wordt soms gebruikt tijdens de seks om de beleving intenser te maken. Kortdurend maar zeker langdurend gebruik kan echter aanleiding geven tot impotentie.

Tot slot bestaat het gevaar op verslaving. Dit houdt in dat iemand cocaïne nodig heeft om min of meer normaal te kunnen functioneren. Als hij of zij dan ineens stopt met cocaïne veroorzaakt dit vaak de tegenovergestelde effecten van het oorspronkelijke effect; vermoeidheid (in plaats van energie), eetlust (in plaats van onderdrukt hongergevoel), somberheid (in plaats van euforie) en geen zin meer hebben om dingen te ondernemen of het vermogen om ergens van te kunnen genieten.

Er zijn dus een hoop negatieve effecten wat coke doet met je lichaam en met je geest.

Tijd voor een nieuwe koers

We bieden ambulante en klinische behandelingen aan voor verslavingen. Al onze behandelingen staan in het teken van een gelijkwaardige en persoonlijke aanpak en vinden plaats op kleinschalige, huiselijke locaties.

Interessant?

Deel dit bericht

Verslaving aan Oxycodon komt steeds vaker voor

Uit onderzoek van de Nederlandse Zorgverzekeraars blijkt dat meer dan 200.000 Nederlanders het afgelopen jaar langdurig zeer zware pijnstillers hebben gebruikt. De pijnstiller oxycodon, voorgeschreven door artsen, stijgt in populariteit. Steeds meer mensen zijn verslaafd aan oxycodon en zoeken daarvoor behandeling in de verslavingszorg.

Oxycodon wordt de laatste jaren steeds vaker voorgeschreven door artsen, vanwege de goede werking bij pijnklachten. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het aantal voorgeschreven recepten voor het medicijn in tien jaar tijd bijna is vervijfvoudigd.

Wat is oxycodon?

Oxycodon wordt steeds vaker voorgeschreven door artsen, maar wat is het nu eigenlijk? Oxycodon is een morfineachtige pijnstiller (opiaat), dat wordt voorgeschreven bij hevige pijn, verwondingen en ernstige ziektes. Vroeger werden sterke pijnstillers, zoals oxycodon, alleen voorgeschreven aan terminale kankerpatiënten. Tegenwoordig geven artsen zulke medicijnen ook steeds vaker bij minder ernstige klachten, zoals botbreuken. Oxycodon wordt meestal voorgeschreven in de vorm van tabletten, capsules of drank. Naast het pijnstillende effect van oxycodon kan het kalmerend werken en angst verminderen.

Op de Spoedeisende Hulp belanden jaarlijks zo’n zevenhonderd patiënten met een ernstige bijwerking.

Oxycodon kan ook bijwerkingen hebben. De meest voorkomende bijwerkingen zijn sufheid, obstipatie, misselijkheid, hoofdpijn en jeuk. Maar ook verwardheid, depressie en ademhalingsproblemen komen vaak voor. Op de Spoedeisende Hulp belanden jaarlijks zo’n zevenhonderd patiënten met een ernstige bijwerking.

Is oxycodon verslavend?

Oxycodon is een zeer verslavend medicijn, waarmee bedoeld wordt dat er een sterk fysieke afhankelijkheid kan ontstaan. De pijnstiller is een semi-synthetisch opiaat, wat bekend staat om de effectieve werking tegen hevige pijn. De werking van oxycodon is te vergelijken met die van stoffen als morfine en heroïne. Voor heroïneverslaafden is oxycodon een interessant alternatief omdat het middel (in het geval van misbruik) bijna dezelfde roes geeft als heroïne.

Ontwenningsverschijnselen bij een oxycodon medicijnverslaving

Als je stopt met het gebruik van oxycodon treden er verschillende ontwenningsverschijnselen op. We hebben hieronder een overzicht van mogelijke afkickverschijnselen voor je op een rij gezet.

 • Pijnlijke spieren
 • Griepachtige verschijnselen
 • Sombere stemming
 • Slaapproblemen
 • Kippenvel of rillingen
 • Braken en diarree

Stoppen met oxycodon

Bij het plotseling stoppen met oxycodon kunnen deze ontwenningsverschijnselen optreden.

We raden je daarom aan om het gebruik van oxycodon geleidelijk af te bouwen. Het is wel van belang het medicijn af te bouwen onder begeleiding van professionals.

Tijd voor een nieuwe koers

Tijd voor een nieuwe koers

We bieden ambulante en klinische behandelingen aan voor verslavingen. Al onze behandelingen staan in het teken van een gelijkwaardige en persoonlijke aanpak en vinden plaats op kleinschalige, huiselijke locaties.

Interessant?

Deel dit bericht

Toename methadon gebruik in coronacrisis

Door de coronacrisis liggen de internationale handel, het vliegverkeer en het openbare leven grotendeels stil. De aanvoer van heroïne in Nederlandse steden droogt daardoor op, waardoor heroïnegebruikers zich vaker grijpen naar methadon. Dit blijk uit een onderzoek van het Trimbos instituut, Stichting Mainline en MDHG. In Nederland zijn er ongeveer 14.000 mensen die gebruik maken van heroïne. Ongeveer 7.000 verslaafden krijgen dagelijks methadon verstrekt.

Wat is methadon?

Methadon is net als heroïne een opiaat, dus een erg sterke pijnstiller. Het middel wordt voornamelijk voorgeschreven bij chronische matige tot zeer hevige pijn die onvoldoende reageert op morfine. Maar methadon wordt ook voorgeschreven bij verslaving aan heroïne. Methadon is een vervangproduct voor heroïne en zorgt er voor dat iemand met een heroïne verslaving zich niet meer ziek voelt bij het stoppen met heroïne.

Methadon voorkomt de ontwenningsverschijnselen bij het stoppen met heroïne. Nu de aanvoer van heroïne opdroogt in Nederland, krijgen veel gebruikers last van ontwenningsverschijnselen. Een ander risico is dat heroïne verslaafden overstappen op een andere drugs, zoals oxycodon. Onder voorwaarden kan het mogelijk zijn dat verslaafden in de huidige situatie in aanmerking komen voor methadonverstrekking.

Bijwerkingen bij een methadon verslaving

De coronacrisis is een onzekere tijd en dit kan voor extra spanning en stress zorgen. Een middel dat helpt om te ontspannen kan een ontsnapping lijken, maar het is belangrijk om te beseffen dat het gebruik van methadon niet zonder risico is. Methadon heeft een aantal bijwerkingen die soms traag verdwijnen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn sufheid, obstipatie, misselijkheid, braken en een droge mond. Minder voorkomend zijn slecht zien, hartritmestoornissen, lage bloeddruk en ademhalingsdepressie. Wanneer je naast methadon ook nog andere drugs gebruikt, verhoogt de kans op een overdosis.

Hulp bij jouw verslaving

Ook tijdens de coronacrisis staat Changes GGZ klaar voor iedereen die hulp zoekt bij een methadon verslaving. Onze specialisten geloven dat duurzaam herstel van jouw methadon verslaving wel degelijk mogelijk is.

 

Tijd voor een nieuwe koers

We bieden ambulante en klinische behandelingen aan voor verslavingen. Al onze behandelingen staan in het teken van een gelijkwaardige en persoonlijke aanpak en vinden plaats op kleinschalige, huiselijke locaties.

Interessant?

Deel dit bericht

Ontgiften van alcohol: Hoe ziet een detox behandeling eruit?

Wat is een detoxificatie (detox behandeling)?

Detoxificatie is de medische term voor ontgifting. Detoxificatie houdt in dat het lichaam ontgift en ontdaan wordt van alle lichaamsvreemde stoffen, in dit geval dus alcohol. Als iemand verslaafd is en daar ineens mee stopt kan hij of zij last krijgen van onthoudingsverschijnselen. Omdat deze onthoudingsverschijnselen zeer ernstig en soms zelfs dodelijk kunnen zijn is het belangrijk om te detoxificeren onder medische begeleiding.

Belang van ontgiften bij een alcoholverslaving

Ontgiften van alcohol is nodig om vervolgens zowel lichamelijk als geestelijk te kunnen herstellen. Lichamelijk herstel: alcohol is een zeer schadelijke stof voor je onder andere je hersenen, lever, maag en hart- en bloedvaten. Sommige vormen van kanker worden geassocieerd met het gebruik van alcohol.

Sommige vormen van kanker worden geassocieerd met het gebruik van alcohol.

Geestelijk herstel: alcohol is slecht voor impulsbeheersing (jezelf overschatten), voor het geheugen, de reactiesnelheid en de coördinatie. Men wordt vaak emotioneler (instabiel) en het heeft negatieve invloed op agressie, somberheid, depressie, slaapproblemen, agressie en angst.

Als iemand die verslaafd is aan alcohol hier ineens mee stopt kunnen de volgende onthoudingsverschijnselen optreden:

 • Transpireren
 • Tremoren (trillende handen)
 • Onrustig, gejaagd gevoel
 • Slecht slapen
 • Misselijkheid
 • Angst
 • Somberheid
 • Agitatie / agressie
 • Epileptische aanval
 • Hallucinaties of illusies

Het is belangrijk om te ontgiften onder medische begeleiding.

Soorten detoxificatie

Medische begeleiding kan op verschillende manieren, waaronder klinisch of ambulant. Klinisch is een behandeling inclusief opname en ambulant is behandeling zonder opname. Er wordt vaak gekozen voor klinische detoxificatie wanneer de verwachting is dat de onthoudingsverschijnselen ernstig zullen zijn of wanneer er sprake is van één van de volgende situaties: een psychiatrische stoornis, verslaving van twee of meer middelen of zeer beperkt steunsysteem.

Er wordt meestal gekozen voor ambulante detoxificatie wanneer de verwachting is dat onthoudingsverschijnselen mee zullen vallen, of wanneer er geen sprake is van een andere psychiatrische stoornis of verslaving aan meerdere middelen. Een goed steunsysteem is belangrijk voor een ambulante detoxificatie.

Ontgiften van alcohol, de behandeling van Changes GGZ

Omdat Changes GGZ geen kliniek heeft in Nederland wordt er in het geval van klinische behandeling doorgestuurd naar partners. Kort na de klinische detoxificatie wordt er vervolgens gestart met dagbehandeling óf opname in de kliniek in Zuid-Afrika om met de verslavingsbehandeling te starten.

Daarnaast is Changes GGZ bezig om een protocol te ontwikkelen voor ambulante detoxificatie. In dat geval kan het ontgiften van alcohol onder medische begeleiding, onder voorwaarden, thuis plaatsvinden.

Tijd voor een nieuwe koers

We bieden ambulante en klinische behandelingen aan voor verslavingen. Al onze behandelingen staan in het teken van een gelijkwaardige en persoonlijke aanpak en vinden plaats op kleinschalige, huiselijke locaties.

Interessant?

Deel dit bericht

Hoe kies je verslavingszorg in Nederland, passend bij jou?

Je bent zo ver. Je bent er klaar mee en je bent er klaar voor om de eerste grote stap te zetten richting je herstel. En nu? Het is belangrijk dat je kiest voor een behandeling die bij jou past, dit kan namelijk van invloed zijn op het verloop van je herstel. Met dit artikel proberen wij je te helpen meer duidelijkheid te geven over de verslavingszorg in Nederland zodat jij de beste beslissing kan nemen.

Soorten verslavingszorg

Er is een grote diversiteit aan verslavingen, en zo ook een groot aanbod aan verslavingszorg in Nederland. In Nederland kennen we twee soorten verslavingszorg, namelijk ambulant en klinisch.

Klinisch is een behandeling inclusief opname en ambulant is behandeling zonder opname. Het is dus goed om na te denken of je open staat voor deze twee opties of dat je misschien een specifieke voorkeur voor één van beide hebt. Er zijn namelijk ook organisaties waar alleen één van de twee opties wordt geboden.

Bij Changes GGZ bieden wij zowel ambulante behandeling als klinische opname.

Voorafgaand aan je behandeling vindt er eerst een intakegesprek plaats. Tijdens dit intakegesprek wordt er gekeken welke verslavingszorg passend is voor jou en jouw situatie. Je bent vrij om op meerdere locaties een intakegesprek in te plannen, om zo voor jezelf een duidelijk beeld te krijgen van waar jij je het prettigst voelt.

Verslavingszorg in Nederland bij Changes GGZ

Bij Changes GGZ bieden wij zowel ambulante behandeling als klinische opname.

 • Ambulante behandeling

Het uitgangspunt van Changes GGZ is altijd dat het onderbreken van jouw dagelijkse routine alleen nodig is als de problematiek daarom vraagt. Tijdens de ambulante behandeling kun je thuis blijven wonen en misschien bijvoorbeeld blijven studeren en/of werken. Een ambulante behandeling duurt twee maanden en is gericht op het vergroten van inzicht en zelfredzaamheid met duurzaam herstel als doel.

 • Kliniekopname

De kliniek van Changes GGZ heet The Grange Treatment Centre en is gevestigd in Kaapstad, Zuid-Afrika. Hier werken zowel Nederlandse als Zuid-Afrikaanse specialisten. De organisatie bevindt zich in een rustige wijk in Kaapstad, direct aan zee. Alle kamers zijn voorzien van royale badkamers, balkons met zee- of bergzicht en voldoende ruimte voor privacy. De duur van ons programma voor behandeling van verslaving is gemiddeld zes weken.

Tijd voor een nieuwe koers

We bieden ambulante en klinische behandelingen aan voor verslavingen. Al onze behandelingen staan in het teken van een gelijkwaardige en persoonlijke aanpak en vinden plaats op kleinschalige, huiselijke locaties.

Interessant?

Deel dit bericht

Wat is een gameverslaving?

Af en toe een computerspelletje spelen of surfen op het internet doen veel mensen. Voor de meesten is gamen een leuke hobby. Het is leuk, gezellig, leerzaam én ontspannend. Zij ervaren weinig of geen problemen door te gamen. Maar soms is gamen een manier geworden om problemen, of het ‘gewone leven’, te ontvluchten en veroorzaakt het gamen zelf juist de problemen.

Iemand met een gameverslaving heeft weinig of zelfs geen controle meer over zijn speelgedrag.

De geleverde prestaties versterken het zelfvertrouwen, negatieve gedachten worden weggestopt en vervangen door de spannende virtuele werkelijkheid. Zo kan een gameverslaving ontwikkelen.

Gameverslaving, wat is het?

Hoewel er nog geen officiële diagnose is wanneer iemand game verslaafd is, schatten experts dat er enkele tienduizenden mensen in Nederland lijden aan een vorm van een gameverslaving. Vaak wordt er gedacht dat mensen alleen verslaafd kunnen raken aan alcohol of drugs, maar iemand kan ook verslaafd raken aan bepaald gedrag, zoals seks, gokken en ook gamen.

Een gameverslaving uit zich doordat je obsessief bezig bent met gamen en ondertussen jezelf, je werk en/of studie verwaarloost. Iemand met een gameverslaving heeft weinig of zelfs geen controle meer over zijn speelgedrag. Als je stopt met gamen kan je last krijgen van ontwenningsverschijnselen, zoals lichamelijke onrust, irritatie, angst, hoofdpijn, en snelle hartkloppingen. Zo toont een gameverslaving grote gelijkenissen met andere verslavingen.

Waarom is gamen zo verslavend?

Het spelen van games is niet zomaar populair. Games kunnen ons o.a. laten ontspannen, afleiden van de dagelijkse realiteit en ons uitdagen. Tijdens het gamen maakt je lichaam allerlei stoffen in de hersenen aan, zoals adrenaline en dopamine. Deze stoffen geven je een prettig gevoel (en dempen hiermee ook negatieve gevoelens), waardoor je wil doorgaan met spelen. Als je stopt kunnen er ontwenningsverschijnselen optreden omdat je lichaam die fijne prikkels mist.

Symptomen gameverslaving

Dat gamen verslavend kan zijn is inmiddels duidelijk, maar waar ligt nu de grens tussen een fanatieke gamer en iemand met een gameverslaving?

Er zijn verschillende signalen die er op wijzen dat je een gameverslaving kan hebben. We hebben de symptomen van een gameverslaving hieronder voor je op een rij gezet.

 • Als je eenmaal aan het gamen bent, heb je moeite om er mee te stoppen.
 • Doordat je zo opgaat in het gamen, verwaarloos je je school en/of werk. Ook je familie en vrienden zie je minder, omdat gamen op de eerste plaats komt.
 • Je speelt regelmatig langer dan je oorspronkelijk van plan was.
 • Je hebt obsessieve gedachten over waar en wanneer je weer kunt gamen.
 • Je slaapt te weinig omdat je langer door blijft gamen.
 • Je neemt koffie, energiedrankjes of zelfs drugs om het spel langer vol te kunnen houden.

Tijd voor een nieuwe koers

We bieden ambulante en klinische behandelingen aan voor verslavingen. Al onze behandelingen staan in het teken van een gelijkwaardige en persoonlijke aanpak en vinden plaats op kleinschalige, huiselijke locaties.

Interessant?

Deel dit bericht