Kurt

Kurt psycholoog therapeut Changes GGZMocht je me nog niet kennen…

Kurt Pijpers (Breda, 1963) is ervaringskundige op het vlak van bewegen & lijf en interactie, ofwel hoe het tussen mensen gaat, hoewel zijn vrouw en zoon(’02) hier regelmatig aan twijfelen.
Sinds begin negentiger jaren heeft hij zijn medewerking verleend aan tal van psychomotorische en aanverwante bijeenkomsten in verschillende settingen, eerst met volwassen, later met jeugdigen en nog later met beiden(gezinspsychomotorische therapie), rondom thema’s welke mensen bewegen en hoe dit betekenis krijgt in eigen en gezamenlijke beleving.
Als er één ding is wat Kurt niet wil, dan is het stilstaan, ook al gebeurt het tussen het bewegen door. In plaats daarvan pauzeren en ruimte geven aan wat iemand ervaart. ‘Mezelf blijven verwonderen over wat nog niet bekend is, laat staan hoe er woorden aan te geven en wat als dit – nog – niet kan. Daarmee iemand leren kennen en dezelfde ‘taal’ spreken, blijft een uitdaging’.
Deze uitdaging is hij aangegaan met Changes en dit geeft hem de kans om de taal van het lijf nog verder te leren begrijpen en vooral te zien hoe dit uitpakt, onbevooroordeelde ervaring. ‘Het lijf weet het al’, het heeft het nodig om opgemerkt en gewaardeerd te worden. Dat maakt het boeiend, om met mensen te werken en zo een bijdrage mogen leveren aan ‘om zichzelf te geven’.

Laten we durven.